Vi finns i hela Sverige

Vi finns i hela Sverige

Var du än finns i Sverige kan vi skrota din båt på ett miljöriktigt sätt. För oss är det viktigt att vare sig du bor i Umeå eller Ystad så ska vi kunna hjälpa dig att få din båt skrotad med största möjliga hänsyn till vår känsliga natur.
Vi har i dagsläget 30 anläggningar runt om i landet.

Vi finns i hela Sverige

Var du än finns i Sverige kan vi skrota din båt på ett miljöriktigt sätt. För oss är det viktigt att vare sig du bor i Umeå eller Ystad så ska vi kunna hjälpa dig att få din båt skrotad med största möjliga hänsyn till vår känsliga natur.
Vi har i dagsläget 30 anläggningar runt om i landet.


Rikstäckande system

Rikstäckande system

Tillsammans med Swe Boat och Stena Recycling har vi byggt ett nationellt återvinningssystem för fritidsbåtar.

Efter snart 100 år av ett växande fritidsbåtliv har behovet av ett system för omhänderta­gande av uttjänta fritidsbåtar nu aktualiserats då antalet båtar som nått slutet av sin livslängd ökar. Båtlivet har varit en svensk folkrörelse sedan 1920-talet och kommer förhoppningsvis vara så även i framtiden. 2 miljoner människor i Sverige har tillgång till någon av de ca 880 000 fritidsbåtar som finns i Sverige. Det placerar vårt land högt upp på listan över världens båttätaste länder.

Båtlivets storhetstid inleddes under 1970-talet då den svenska båtproduktionen exploderade och flera hundratusen plastbåtar tillverkades runt om i landet. Båtar i glasfiberarmerad plast har mycket lång livstid. Hur lång vet vi egentligen inte, men en välskött båt från 1970-talet fungerar alldeles utmärkt ännu idag. Båtarnas hållbarhet och förhållandevis höga andrahandsvärden har gjort att det tills idag inte funnits något behov av ett system för återvinning av uttjänta fritidsbåtar, men ändrade krav hos båtägarna och ett snabbt sjunkande andrahandsvärde har nu gjort tiden mogen för att börja återvinna båtar.

Systemet fyller en viktig funktion eftersom det tidigare saknats kontrollerade processer och kvalitetssäkrade aktörer för att ta hand om uttjänta fritidsbåtar, vilket lett till både onödig nedskräpning och oseriöst hanterande av uttjänta båtar. Det är viktigt att hela processen från hämtning till återvinning sker på ett miljöriktigt sätt.

Rikstäckande system

Tillsammans med Swe Boat och Stena Recycling har vi byggt ett nationellt återvinningssystem för fritidsbåtar.

Efter snart 100 år av ett växande fritidsbåtliv har behovet av ett system för omhänderta­gande av uttjänta fritidsbåtar nu aktualiserats då antalet båtar som nått slutet av sin livslängd ökar. Båtlivet har varit en svensk folkrörelse sedan 1920-talet och kommer förhoppningsvis vara så även i framtiden. 2 miljoner människor i Sverige har tillgång till någon av de ca 880 000 fritidsbåtar som finns i Sverige. Det placerar vårt land högt upp på listan över världens båttätaste länder.

Båtlivets storhetstid inleddes under 1970-talet då den svenska båtproduktionen exploderade och flera hundratusen plastbåtar tillverkades runt om i landet. Båtar i glasfiberarmerad plast har mycket lång livstid. Hur lång vet vi egentligen inte, men en välskött båt från 1970-talet fungerar alldeles utmärkt ännu idag. Båtarnas hållbarhet och förhållandevis höga andrahandsvärden har gjort att det tills idag inte funnits något behov av ett system för återvinning av uttjänta fritidsbåtar, men ändrade krav hos båtägarna och ett snabbt sjunkande andrahandsvärde har nu gjort tiden mogen för att börja återvinna båtar.

Systemet fyller en viktig funktion eftersom det tidigare saknats kontrollerade processer och kvalitetssäkrade aktörer för att ta hand om uttjänta fritidsbåtar, vilket lett till både onödig nedskräpning och oseriöst hanterande av uttjänta båtar. Det är viktigt att hela processen från hämtning till återvinning sker på ett miljöriktigt sätt.


Vårt miljöarbete

Miljön är ett ständigt pågående arbete hos oss på Båtskroten. Fokus ligger på att hela kedjan ska vara så miljöriktig som möjlig, från bärgningar till transporter och materialåtervinning. Det är viktigt att våra samarbetspartners delar vårt miljötänk. Vi är även delaktiga och engagerar oss i olika forum som rör båtmiljö.

Vårt miljöarbete

Miljön är ett ständigt pågående arbete hos oss på Båtskroten. Fokus ligger på att hela kedjan ska vara så miljöriktig som möjlig, från bärgningar till transporter och materialåtervinning. Det är viktigt att våra samarbetspartners delar vårt miljötänk. Vi är även delaktiga och engagerar oss i olika forum som rör båtmiljö.


Samverkan

Vi samverkar med båtbranschen, miljömyndigheter, kommuner och försäkringsbolag för att garantera att hela återvinningsprocessen sköts juridiskt korrekt, kvalitetssäkrat samt med största hänsyn till vår känsliga natur.

Samverkan

Vi samverkar med båtbranschen, miljömyndigheter, kommuner och försäkringsbolag för att garantera att hela återvinningsprocessen sköts juridiskt korrekt, kvalitetssäkrat samt med största hänsyn till vår känsliga natur.