Single270

image

Knut Nilsson stipendiet

Motivering

Båtskroten i Sverige ABs grundare Maria Rindstam och Josefin Arrhenborg har med sin vilja att lösa behovet av ett nationellt system för båtåtervinning belyst en fråga som är högst aktuell i Sverige och Stockholms skärgård.

Att se möjligheterna med att återanvända skrov och båtdelar ökar återanvändandet och minskar miljöbelastningen samtidigt som det skapar fler arbetstillfällen.